Waar mensen werken met mensen
 
Cognitium biedt praktijkgerichte en geaccrediteerde trainingen voor 
zorgprofessionals, (medische) hulpverleners en particulieren 
 

Over Cognitium

Cognitium is actief sinds 2006 en biedt trainingen aan op het gebied van (acute) zorg en hulpverlening. 

Onze trainingen richten zich op het bevorderen van deskundigheid en vaardigheden voor professionals in de gezondheidszorg en (acute) hulpverlening. Onze trainingen sluiten aan bij de dagelijkse werkpraktijk van onze cursisten en bieden een grote mate van flexibiliteit, zoals het trainen binnen de eigen instelling (in-company) en maatwerk oplossingen. Zorgprofessionals die staan ingeschreven in een kwaliteitsregister van hun beroepsgroep, komen bij vrijwel al onze trainingen in aanmerking voor accreditatiepunten. De trainingsuren die u maakt bij Cognitium worden dan opgenomen in uw portfolio, waarmee u uw deskundigheidsbevorderende activiteiten kunt aantonen.

Naast onze trainingen voor professionals, verzorgen wij ook trainingen voor particulieren. Deze trainingen richten zich op mensen die willen kunnen handelen als zij privé of tijdens hun werk te maken krijgen met een noodsituatie. 

Meer over Cognitium

Snel naar onze populaire producten en diensten


Erkende en geaccrediteerde trainingen bij Cognitium

Share by: